×Η ΕΤΑΙΡΕΙΑΤΟΜΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΔΙΚΗΓΟΡΟΙΝΕΑΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Τομείς δικαίου

Τομείς δικαίου

Τηλεπικοινωνίες • ΜΜΕ • Πληροφορική

Η εμπειρία μας στον τομέα των τηλεπικοινωνιών είναι μακρά παρέχοντάς μας την δυνατότητα να προσφέρουμε συνολική υποστήριξη σε σχέση με το συγκεκριμένο αντικείμενο. Το γεγονός ότι μέλη της GKP έχουν συνεργαστεί στο παρελθόν με την αρμόδια ρυθμιστική αρχή, αλλά και έχουν ενεργά αναμιχθεί στην συγγραφή του οικείου κανονιστικού πλαισίου, εξασφαλίζει μία πολύπλευρη προσέγγιση στις παρεχόμενες υπηρεσίες. Μέλη μας έχουν συμμετάσχει στην σχεδίαση και εφαρμογή του συνολικού νομοθετικού πλαισίου για την μεταφορά στην Ελλάδα των Οδηγιών ης ΕΕ για το άνοιγμα των τηλεπικοινωνιών, περιλαμβανομένου του δευτερογενούς κανονιστικού πλαισίου. Επίσης έχουν αναλάβει την προετοιμασία και σχεδιασμό της νομοθεσίας που αφορά την απονομή και προστασία των ονομάτων χώρου με κατάληξη .gr και έχουν εργασθεί για την δημιουργία του κανονιστικού πλαισίου για τις ηλεκτρονικές υπογραφές και την ασφάλεια δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

Έχουμε ιδιαίτερη γνώση των θεμάτων ανταγωνισμού στις αγορές ηλεκτρονικών επικοινωνιών και στην εποπτεία των αγορών, στην επιβολή και υιοθέτηση υποχρεώσεων ex ante στις κρίσιμες αγορές, στην προετοιμασία και λειτουργία Προσφορών Αναφοράς για διασύνδεση, πρόσβαση στον τοπικό βρόχο, παροχής υπηρεσιών ευρυζωνικότητας, για θέματα συμπίεσης τιμών και συνδυασμένα πακέτα προσφορών, με την σύγκλιση των αγορών τηλεπικοινωνιών και διαδικτύου με την τηλεόραση κλπ. Η εκτενής ενασχόληση με το ρυθμιστικό πλαίσιο και η γνώση του τομέα επιτρέπει σε πολλά μέλη μας να μπορούν να παρέχουν εξειδικευμένες γνώσεις και συμβουλές σε κάποιες από τις σημαντικότερες επιχειρήσεις στον χώρο των τηλεπικοινωνιών στην Ελλάδα.

Έχουμε μακρά εμπειρία στον τομέα των ΜΜΕ και ιδίως στην τηλεόραση και το κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας της τηλεόρασης σε κάθε μορφή και ιδίως την συνδρομητική και τις νέες τεχνολογίες μέσω του διαδικτύου και μέσω της κινητής τηλεφωνίας σε συνδυασμό με τα ζητήματα πνευματικής ιδιοκτησίας που γεννώνται.