×Η ΕΤΑΙΡΕΙΑΤΟΜΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΔΙΚΗΓΟΡΟΙΝΕΑΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Τομείς δικαίου

Τομείς δικαίου

Πνευματική & Βιομηχανική Ιδιοκτησία

Ο χώρος της πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας σε όλες του τις εκφάνσεις είναι εξαιρετικά σημαντικός για εμάς. Η εμπειρία μας εκτείνεται σε όλα τα ζητήματα αιχμής, σε θέματα πνευματικής ιδιοκτησίας και ευρεσιτεχνίας, σε θέματα τεχνογνωσίας και σημάτων, και ιδίως σε θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με τις νέες τεχνολογίες και την πληροφορική, την ασφάλεια και τις τηλεπικοινωνίες. Στον χώρο της πνευματικής ιδιοκτησίας συμβουλεύουμε κάποιους από τους σημαντικότερους παγκοσμίως ομίλους πληροφορικής, εταιρίες με ερευνητικές δραστηριότητες, αλλά και συγγραφείς και δημιουργούς, καλλιτέχνες και αρχιτέκτονες.

Γνωρίζουμε τον χώρο της τέχνης και τα θέματα τα οποία άπτονται της προστασίας αλλά και της εκμετάλλευσης και ανάδειξης και παρακολούθησης των δικαιωμάτων των δημιουργών, μεταφραστών, παραγωγών, και δικαιούχων των συγγενικών δικαιωμάτων.

Συμβουλεύουμε πανεπιστήμια και δημόσιους οργανισμούς, θεατρικούς οργανισμούς και αρχιτεκτονικά γραφεία, εταιρίες σχεδιασμού και ανάπτυξης και υποστήριξης λογισμικού, εταιρίες εμπορίας προϊόντων πληροφορικής, κατασκευαστές και λιανοπωλητές προϊόντων πληροφορικής που είναι στην κορυφή των εξελίξεων στην Ελλάδα.

Παρέχουμε την εμπειρία και τις νομικές μας υπηρεσίες σε παγκόσμιας εμβέλειας ομίλους επιχειρήσεων ΜΜΕ αλλά και σε συνδικαλιστικές οργανώσεις όπως η ΕΣΗΕΑ για την σωστή προστασία των δικαιωμάτων των δημοσιογράφων, την επιτυχή διαπραγμάτευση και την ρύθμιση των θεμάτων τους στην εποχή του διαδικτύου.

Προστατεύουμε τα δικαιώματα εντολέων μας στο διαδίκτυο και συνδράμουμε στην εξασφάλιση των δικαιωμάτων τους συμβατικά, εξωδικαστικά και δικαστικά. Παρέχουμε τις γνώσεις μας για την σύναψη σημαντικών συμβάσεων έρευνας και ανάπτυξης και διαμορφώνουμε το συμβατικό πλέγμα που είναι αναγκαίο για σημαντικές ερευνητικές δραστηριότητες. Ιδιαίτερο μέρος της δραστηριότητας μας είναι η διαπραγμάτευση για πελάτες μας της σωστής εκπροσώπησης τους και των δικαιωμάτων τους από οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης, ζητήματα οργάνωσης και διαφάνειας και λειτουργίας των οργανισμών συλλογικής διαχείρισης που η πείρα έχει δείξει ότι η συγκέντρωση οικονομικής δύναμης μπορεί να εκτροχιάσει από τον σκοπό τους και να φέρει σε σύγκρουση με τους δικαιούχους αλλά και να οδηγήσει σε κατάχρηση οικονομικής δύναμης. Έχουμε σε πολλές περιπτώσεις διεκδικήσει με επιτυχία τα δικαιώματα των εντολέων μας έναντι τέτοιων καταχρηστικών πρακτικών σε δικαστήρια και έχουμε διαπραγματευθεί με επιτυχία.

We represent in Greece some of the world's leading companies in specialized software for banks and retail chains, start-ups in the field of information technology, in conjunction with universities and university laboratories, and we have vast knowledge in drafting and implementing contracts in cloud conditions and blockchain contracts. In the field of information technology, we have also assisted some of the largest Greek online stores in structuring their operations, drafting their terms and conditions of use, implementing compliance with e-commerce legislation, dealing with contract law issues of distance sales to consumers, warranties, deliveries and sales, as well as personal data protection issues.

We are equally interested and active in the field of patents, with particular emphasis on drug-related patent issues. We work with patent attorneys accredited at the European Patent Office, on issues of licensing and commercial exploitation of patents and related competition law issues, as well as for their filing and protection of our principals’ rights.

Εκπροσωπούμε κάποιες από τις σημαντικότερες επιχειρήσεις παγκοσμίως στο χώρο του εξειδικευμένου λογισμικού για τράπεζες και για αλυσίδες λιανικής, νεοπαγείς επιχειρήσεις στον χώρο της πληροφορικής και ιδίως σε συνδυασμό με πανεπιστήμια και πανεπιστημιακά εργαστήρια, και έχουμε ευρύτατη γνώση στη συγγραφή και εφαρμογή συμβάσεων σε συνθήκες Cloud και συμβάσεις blockchain.

Στον τομέα της πληροφορικής επιπλέον έχουμε βοηθήσει κάποια από τα μεγαλύτερα ελληνικά ηλεκτρονικά καταστήματα στην διαμόρφωση τους, στην προετοιμασία των όρων λειτουργίας τους, την εφαρμογή όλων των υποχρεώσεων που απορρέουν από την νομοθεσία για το ηλεκτρονικό εμπόριο, τα θέματα σύναψης σύμβασης από απόσταση και πωλήσεων σε καταναλωτές, θέματα εγγυήσεων, παραδόσεων και πώλησης και θέματα προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Ανάλογα στον χώρο της ευρεσιτεχνίας με ιδιαίτερη έμφαση στα θέματα των ευρεσιτεχνιών που αφορούν φάρμακα σε συνεργασία με εξειδικευμένους patent attorneys διαπιστευμένους στην έδρα του Ευρωπαϊκού Γραφείου Ευρεσιτεχνιών, σε ζητήματα αδειοδότησης και εμπορικής εκμετάλλευσης των ευρεσιτεχνιών, αλλά και κατάθεσης τους και προστασίας τους και δικαστικής υποστήριξης των δικαιωμάτων των εντολέων μας.

Τέλος η εμπειρία των δικηγόρων μας καταλαμβάνει κάθε τομέα που αφορά σήματα και διακριτικά εκπροσωπώντας στην Ελλάδα κάποια από τα πιο σημαντικά σήματα σε διάφορες αγορές και συνδυάζοντας την εξαιρετική γνώση του αντικειμένου με την εκτενή εμπειρία στην προστασία των σημάτων και διακριτικών των εντολέων μας αλλά και κυρίως στην σωστή οργάνωση και έλεγχο των δικαιωμάτων τους για την μεγιστοποίηση του οφέλους από την χρήση και εκμετάλλευση τους αλλά και για την επίτευξη της καλύτερης δυνατής ασφάλειας στις συναλλαγές τους είτε πρόκειται για ελληνικά σήματα η για σήματα ευρωπαϊκά. Πελάτες μας αναθέτουν την διαχείριση του συνόλου των σημάτων τους και την προστασία τους όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στην ΕΕ ή ευρύτερα. Ιδιαίτερη έμφαση έχουμε δώσει σε θέματα προστασίας της τεχνογνωσίας των εντολέων μας και εμπιστευτικότητας αλλά και στην σαφή διασφάλιση των εντολέων μας και την αποτελεσματική προστασία των δικαιωμάτων τους σε σχέση με εργαζόμενους και εργολάβους με τρόπο που να εξασφαλίζει δίκαια τα εκατέρωθεν δικαιώματα.