×Η ΕΤΑΙΡΕΙΑΤΟΜΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΔΙΚΗΓΟΡΟΙΝΕΑΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Η εταιρεία

Η εταιρεία

Σκοπός μας είναι η αποτελεσματική επίλυση των ζητημάτων που απασχολούν τους εντολείς μας, αλλά πρωτίστως η στενή συνεργασία μαζί τους για την αποφυγή και την πρόληψή τους. Θέλουμε να σχεδιάζουμε μια πορεία ασφαλή, χωρίς εκπλήξεις και απρόβλεπτα. Να παρέχουμε όλες εκείνες τις νομικές συνιστώσες που συντελούν στην επίτευξη του καλύτερου δυνατού επιχειρηματικού αποτελέσματος, με το λιγότερο δυνατό κόστος.

Επενδύουμε:

  • στην γνώση του νόμου και τους τομείς εξειδίκευσής μας για να παρέχουμε ασφάλεια δικαίου
  • στην πείρα και την έρευνα για να αξιολογούμε σωστά και να παρέχουμε αποτελεσματικές λύσεις
  • στις σχέσεις εμπιστοσύνης με τους εντολείς μας, γιατί οι πελάτες μας βασίζονται σε εμάς

Προσφέρουμε νομικές υπηρεσίες προσαρμοσμένες στο μέγιστο εφικτό μέτρο στον κάθε χωριστό εντολέα μας, διαμορφώνοντας την προσέγγισή μας ανάλογα με τις επιλογές, τις απαιτήσεις και τις ανάγκες του. Επενδύουμε στην επιτυχία του εντολέα μας και σε μία μακρόχρονη σχέση εμπιστοσύνης. Αυτό περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την συνεχή ενημέρωση του εντολέα μας για την πορεία των υποθέσεών του, την παρακολούθηση και την ενημέρωσή του για σημαντικές νομοθετικές και νομολογιακές εξελίξεις που τον αφορούν, όχι μόνο σε τοπικό αλλά και σε κοινοτικό ή και διεθνές επίπεδο, αλλά και την άμεση επικοινωνία και επαφή μαζί του.

Οι υπηρεσίες που παρέχουμε μπορεί να αφορούν στην συνολική υποστήριξη του εντολέα ή την παροχή εξειδικευμένων γνώσεων σε τομείς όπου εξειδικευόμαστε, την καθημερινή λειτουργία και οργάνωσή του ή τους στρατηγικούς αναπτυξιακούς του σχεδιασμούς και κρίσιμα μεμονωμένα έργα που επιλέγει.

Συνεργαζόμαστε στενά με την οργάνωση του εντολέα, αν έτσι επιλέξει αυτός, και εντασσόμαστε εύκολα σε ευρύτερες εξειδικευμένες ομάδες οικονομικών, επιχειρηματικών ή νομικών συμβούλων , όποτε ο εντολέας μας το απαιτήσει. Θεωρούμε πολύ σημαντικό προτέρημά μας την μακρόχρονη συνεργασία μας και τον σεβασμό προς συναδέλφους νομικούς και οικονομικούς συμβούλους, που ξεχωρίζουν στον χώρο τους. Πιστεύουμε στον αποτελεσματικό συνδυασμό των διαφορετικών τομέων εξειδίκευσης και επενδύουμε σε αυτό. Επενδύουμε στην ανάπτυξη των συνεργασιών μας.