×Η ΕΤΑΙΡΕΙΑΤΟΜΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΔΙΚΗΓΟΡΟΙΝΕΑΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Δικηγόροι

Δικηγόροι

Βασίλης Γαβρίλης

Βασίλης Γαβρίλης

ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ

Στοιχεία επικοινωνίας

[email protected]

2107217232

Γλώσσες

Ελληνικά και Aγγλικά

Ο Βασίλης Γαβρίλης γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Αθήνα. Διορίστηκε στο Πρωτοδικείο Αθηνών το 2004 και είναι δικηγόρος Aθηνών παρ’ Αρείω Πάγω.

Έχει ιδιαίτερη εξειδίκευση και εμπειρία στο δημόσιο δίκαιο σε όλη του την έκταση και ιδιαίτερα σε δημόσιες συμβάσεις, ρυθμιστικά θέματα και θέματα απελευθέρωσης αγορών και αδειοδότησης επιχειρήσεων με έμφαση στον τομέα της ενέργειας και των τηλεπικοινωνιών, στο φορολογικό και τελωνειακό δικαιο, σε θέματα δημοσιοϋπαλληλικού και εκπαιδευτικού δικαίου, θέματα ανταγωνισμού, αλλά και θέματα πολεοδομικού και δασικού δικαίου καθώς και θέματα της φαρμακευτικής αγοράς και προστασίας προσωπικών δεδομένων με αντίστοιχη δικαστηριακή εμπειρία σε όλους τους βαθμούς της διοικητικής δικαιοσύνης. Ταυτόχρονα όμως σημαντικό μέρος της δραστηριότητάς του αφορά το δίκαιο της αναδιάρθωσης των επιχειρήσεων και το πτωχευτικό δίκαιο.

Συμμετείχε στην ομάδα συμβούλων του Υπουργείου Ανάπτυξης για την αξιολόγηση του ελληνικού ρυθμιστικού περιβάλλοντος και την απλοποίηση της διαδικασίας αδειοδότησης από την World Bank κατά το έτος 2013 και στην ομάδα συμβούλων του ΟΟΣΑ για την απλοποίηση των διαδικασιών αδειοδότησης επιχειρήσεων.

Από το έτος 2011 παρέχει τις νομικές του υπηρεσίες στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών σε όλο το φάσμα των νομικών θεμάτων που μπορεί να προκύψουν στην οργάνωση και λειτουργία ενός ΑΕΙ και του προσωπικού του.

Σπουδές

Είναι πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης και του University of London, London School of Economics and Political Science (MSc Regulation).