×Η ΕΤΑΙΡΕΙΑΤΟΜΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΔΙΚΗΓΟΡΟΙΝΕΑΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Δικηγόροι

Δικηγόροι

Αλκιβιάδης (Άλκης) Κων/νος Ψάρρας

Αλκιβιάδης (Άλκης) Κων/νος Ψάρρας

ΕΤΑΙΡΟΣ

Στοιχεία επικοινωνίας

[email protected]

2107217232

Γλώσσες

Ελληνικά και Αγγλικά

Ο Άλκης Ψάρρας έχει ιδιαίτερη εξειδίκευση στο δίκαιο των εμπορικών συμβάσεων και ιδίως της αντιπροσωπείας, της διανομής και δικαιόχρησης, το δίκαιο ανταγωνισμού, το δίκαιο τηλεπικοινωνιών, το δίκαιο διανοητικής ιδιοκτησίας, το δίκαιο πληροφορικής με έμφαση στον τομέα των ηλεκτρονικών πληρωμών, στον τομέα των εξαγορών, των συγχωνεύσεων, του εταιρικού δικαίου, και της αναδιάρθρωσης και χρηματοδότησης επιχειρήσεων. Συμβουλεύει πελάτες από ένα ευρύ φάσμα οικονομικών δραστηριοτήτων, που περιλαμβάνουν αυτοκινητοβιομηχανίες, εταιρίες λογισμικού και πληροφορικής έως και εταιρίες τροφίμων, ποτών και εστίασης, σε όλα τα ζητήματα που προκύπτουν κατά την δραστηριότητά τους.  Έχει διατελέσει μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου διαφόρων εταιρειών και είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας HELLENiQ ENERGY A.E. της  θυγατρικής της Ελληνικά Πετρέλαια Δ.Ε.Π.Π.  Α.Ε.

Έχει διατελέσει Συντονιστής του Νομικού Τμήματος και μέλος του στο Διοικητικό Συμβουλίου της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ). Μέλος του Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας www.obi.gr.

Έχει συμμετάσχει σε σημαντικό αριθμό νομοπαρασκευαστικών επιτροπών (για τις Ανώνυμες Εταιρείες, το δίκαιο των Δημόσιων Συμβάσεων και των Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων, την νομοθεσία περί Προστασίας του Καταναλωτή, την Πνευματική Ιδιοκτησία, το δίκαιο των Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, το δίκαιο του Ανταγωνισμού). 

Διδάσκει από το 2003 Δίκαιο Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και του Οικονομικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Αθηνών, «Οικονομική και Διοίκηση των Τηλεπικοινωνιών».

Έχει δημοσιεύσεις για θέματα εμπορικού δικαίου σε επιστημονικά περιοδικά και διάφορες δημοσιεύσεις. Πιο πρόσφατες δημοσιεύσεις:

  • Ανεξάρτητες Ρυθμιστικές Αρχές και Επιτροπή Ανταγωνισμού, ΘΠΔΔ 2020, σελ. 685
  • Εμπορικό Απόρρητο, Ελληνική Δικαιοσύνη, 2020, σελ. 1344
  • Το Θεατρικό Έργο ως Αντικείμενο Πνευματικής Ιδιοκτησίας, ΔΕΕ 2022, σελ. 1004
  • Εξουσία Ακεραιότητας και Θεατρικό Έργο, ΔΕΕ 2022, σελ.1360
  • Σχόλιο στην ΜΠΑΘ 2022/20 Πνευματική Ιδιοκτησία, Εφαρμοστέο Δίκαιο και Πρωτοτυπία, ΔΕΕ 2022, σελ. 1244
  • Η έννοια της εμπορικής αντιπροσωπείας κατά την νομολογία του ΔΕΕ και τα όρια της αναλογικής εφαρμογής, ΔΕΕ 2023, σελ. 2013επ.
  • Παρατηρήσεις στην ΠΠρΘεσ 15010/2022 (Προστασία διακριτικών γνωρισμάτων), ΔΕΕ 2024, σελ. 158επ.

Σπουδές

Είναι πτυχιούχος της Nομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Aθηνών και του University of Kent at Canterbury, UK, (LL.M European Competition Law, Intellectual Property, International Business Transactions) και Ph.D («Trade Mark Licensing - A Comparative Approach», εκδόσεις Π. Σάκκουλας, Αθήνα, 1999).