×Η ΕΤΑΙΡΕΙΑΤΟΜΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΔΙΚΗΓΟΡΟΙΝΕΑΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Δικηγόροι

Δικηγόροι

Λάμπρος Κατσιαμάγκος

Λάμπρος Κατσιαμάγκος

ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ

Στοιχεία επικοινωνίας

[email protected]

2107217232

Γλώσσες

Ελληνικά, Aγγλικά

Ο Λάμπρος Κατσιαμάγκος γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Λαμία. Διορίστηκε στο Πρωτοδικείο Αθηνών το 2007 και είναι Δικηγόρος Aθηνών παρ’ Εφέταις.

Έχει ιδιαίτερη εξειδίκευση και εμπειρία σε θέματα, εμπορικού, εταιρικού και εργατικού δικαίου με έμφαση στην αναδιάρθρωση εταιρειών και το πτωχευτικό δίκαιο, την αναγκαστική εκτέλεση και την διεκδίκηση απαιτήσεων, τη διεξαγωγή νομικών ελέγχων αλλοδαπών και ημεδαπών επιχειρήσεων, καθώς και θέματα ποινικού δικαίου (white collar).

Συμμετείχε στην ομάδα συμβούλων του Υπουργείου Ανάπτυξης για την αξιολόγηση του ελληνικού ρυθμιστικού περιβάλλοντος και την αδειοδότηση επιχειρήσεων από την World Bank κατά το έτος 2013 και στην ομάδα συμβούλων του ΟΟΣΑ για την απλοποίηση των διαδικασιών αδειοδότησης επιχειρήσεων.

Έχει επίσης εκτενή δικαστηριακή εμπειρία σε υποθέσεις ενοχικού, εμπορικού, εργατικού, και ποινικού δικαίου.

Έχει επιμεληθεί, μεταξύ άλλων, δημοσίευσης στο Lexology σε θέματα προστασίας δεδομένων και ιδιωτικότητας (2022) για την Ελλάδα.

Σπουδές

Είναι πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και του University of Luton (LL.B.).