×Η ΕΤΑΙΡΕΙΑΤΟΜΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΔΙΚΗΓΟΡΟΙΝΕΑΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Δικηγόροι

Δικηγόροι

Αναστασία Μαρία (Νατάσα) Μεζίνη

Αναστασία Μαρία (Νατάσα) Μεζίνη

ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ

Στοιχεία επικοινωνίας

[email protected]

2107217232

Γλώσσες

Ελληνικά, Aγγλικά

Η Νατάσα Μεζίνη είναι δικηγόρος Αθηνών και διορίστηκε στο Πρωτοδικείο Αθηνών το 2022. Εξειδικεύεται στο εμπορικό δίκαιο αλλά ασχολείται και με όλο το φάσμα του αστικού δικαίου. Η κατεύθυνσή της περιλαμβάνει όλα τα ζητήματα που αφορούν τις νέες τεχνολογίες πληροφορικής και ειδικότερα το δίκαιο των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, των προσωπικών δεδομένων και της ιδιωτικότητας, του ηλεκτρονικού εμπορίου, της διανοητικής ιδιοκτησίας και του ανταγωνισμού.  Επιπλέον ασχολείται με το δημόσιο δίκαιο συνολικότερα, με έμφαση στις δημόσιες συμβάσεις (την σύναψη, την παρακολούθηση διαγωνιστικής διαδικασίας, την εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων και την άσκηση ενδίκων μέσων).

Η Νατάσα Μεζίνη είναι πιστοποιημένη Υπεύθυνος Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (DPO) από την TÜV HELLAS 10/2022 – 10/2027.

Παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες και δικαστική εκπροσώπηση σε όλα τα αντικείμενα της ενασχόλησής της.

Έχει επίσης σημαντική εμπειρία σε θέματα που αφορούν τον αγροτικό τομέα και το ρυθμιστικό του πλαίσιο, όπως πιστοποιήσεις, αποζημιώσεις καλλιεργειών (ΕΛ.Γ.Ο. - ΔΗΜΗΤΡΑ, ΕΛ.Γ.Α.).  

Σπουδές

Είναι πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και υποψήφια κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς με αντικείμενο «Δίκαιο και Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών»