×Η ΕΤΑΙΡΕΙΑΤΟΜΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΔΙΚΗΓΟΡΟΙΝΕΑΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Δικηγόροι

Δικηγόροι

Ευγενία (Τζένη) Γεωργούντζου

Ευγενία (Τζένη) Γεωργούντζου

ΕΤΑΙΡΟΣ

Στοιχεία επικοινωνίας

[email protected]

2107217232

Γλώσσες

Ελληνικά, Aγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά

Η Τζένη Γεωργούντζου γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Αθήνα. Eίναι παντρεμένη και έχει μία κόρη. Διορίστηκε στο Πρωτοδικείο Αθηνών το 1995 και είναι δικηγόρος Aθηνών παρ’ Αρείω Πάγω.

Έχει ιδιαίτερη εξειδίκευση και εμπειρία στο εμπράγματο δίκαιο, το εταιρικό δίκαιο, με έμφαση στους εταιρικούς μετασχηματισμούς και τις εξαγορές, συγχωνεύσεις και την χρηματοδότηση επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, την οργάνωση και διεξαγωγή νομικών ελέγχων αλλοδαπών και ημεδαπών επιχειρήσεων, το εργατικό δίκαιο, τις εμπορικές συμβάσεις με έμφαση στην εμπορική αντιπροσωπεία και διανομή, το πτωχευτικό δίκαιο και το δίκαιο της διανοητικής ιδιοκτησίας. Συμβουλεύει και εκπροσωπεί εντολείς στους τομείς του αντικειμένου της στα δικαστήρια και σε διαιτησίες.

Συμμετείχε στην ομάδα συμβούλων του Υπουργείου Ανάπτυξης για την αξιολόγηση του ελληνικού ρυθμιστικού περιβάλλοντος και την απλοποίηση της διαδικασίας αδειοδότησης από την World Bank κατά το έτος 2013 και στην ομάδα συμβούλων του ΟΟΣΑ για την απλοποίηση των διαδικασιών αδειοδότησης επιχειρήσεων.

Σπουδές

Είναι πτυχιούχος της Nομικής σχολής του Πανεπιστημίου Aθηνών και του Georgetown University Law Center, Washington DC, USA (LL.M. - Foreign Investments, Competition Law, Arbitration).