×Η ΕΤΑΙΡΕΙΑΤΟΜΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΔΙΚΗΓΟΡΟΙΝΕΑΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Τομείς δικαίου

Τομείς δικαίου

Αστικό Δίκαιο

Παρέχουμε ασφαλή προστασία σε όλα τα ζητήματα αστικού δικαίου που είναι μέρος της καθημερινής δραστηριότητας όλων. Θέματα οικογενειακού δικαίου και οικογενειακού περιουσιακού προγραμματισμού στην Ελλάδα και αλλού και ζητήματα κληρονομικού δικαίου. Θέματα εμπράγματου δικαίου αλλά και κάθε θέμα συμβατικών σχέσεων. Εκπροσωπούμε εντολείς μας δικαστικά σε τομείς καθημερινής δραστηριότητας όπως στην επίλυση διαφορών που ανακύπτουν από τροχαία ατυχήματα καθώς και από συμβάσεις ασφάλισης οχημάτων εν γένει, είτε οι εν λόγω διαφορές δύνανται να επιλυθούν εξωδικαστικά είτε οδηγηθούν εντός των δικαστικών αιθουσών. Κρατάμε ενήμερο τον πελάτη μας για κάθε εξέλιξη της εξωδικαστικής ή δικαστικής διαδικασίας σχετικά με την υπόθεσή του και επιδιώκουμε πάντοτε να επιτύχουμε την μέγιστη δυνατή και δίκαιη αποζημίωσή του προς αποκατάσταση των πάσης φύσεως ζημιών που έχει υποστεί (υλικές ζημίες, αποκατάσταση ηθικής βλάβης λόγω τραυματισμού ή θανάτου, καταβολή ασφαλίσματος λόγω ολικής ή μερικής κλοπής κλπ.). Η GKP αναλαμβάνει, εκτός της διεκδίκησης των πάσης φύσεως αποζημιώσεων των πελατών μας, την παράσταση πολιτικής αγωγής και την εν γένει υπεράσπιση των συμφερόντων τους ενώπιον των ποινικών δικαστηρίων σε υποθέσεις τροχαίων ατυχημάτων με πρόκληση σωματικών βλαβών ή θανάτου. Η μεθοδική και αποτελεσματική μας εργασία σε συνδυασμό με την αρωγή των πολύτιμων συνεργατών μας έχει ως στόχο την επίτευξη του καλύτερου δυνατού αποτελέσματος για τις υποθέσεις των πελατών μας.

Ιδιαίτερα σημαντική είναι η παρουσία μας σε θέματα τα οποία αφορούν την προστασία της προσωπικότητας και διαφορές από τον τύπο αλλά και την προστασία της φήμης νομικών προσώπων. Συμβουλεύουμε πελάτες με πολύ σημαντική δραστηριότητα στον χώρο των μη κυβερνητικών οργανώσεων και έχουμε σημαντική δραστηριότητα σχετική με σωματεία και αστικές μη κερδοσκοπικές οργανώσεις.