×Η ΕΤΑΙΡΕΙΑΤΟΜΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΔΙΚΗΓΟΡΟΙΝΕΑΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Τομείς δικαίου

Τομείς δικαίου

Ακίνητα

Οι επενδύσεις σε ακίνητα και η αξιοποίηση τους έχει καταστεί πλέον μία σύνθετη διαδικασία, με πολλές ιδιαιτερότητες ανάλογα με τη φύση του ακινήτου (εμπορικό, τουριστικό, βιομηχανικό, οικιστικό κλπ.) και τον επιδιωκόμενο επενδυτικό σκοπό.

Έχοντας μακρόχρονη εμπειρία στο τομέα αυτό παρέχουμε συμβουλευτικές υπηρεσίες σε κάθε στάδιο της απόκτησης, εκμετάλλευσης και εκποίησης ακινήτων κάθε είδους από τις αρχικές διαπραγματεύσεις έως την ολοκλήρωση της συναλλαγής, την χρηματοδότησή της και τη δημιουργία ευέλικτων επενδυτικών σχημάτων για την πραγματοποίησή της. Επιπρόσθετα η βαθιά γνώση μας του κανονιστικού πλαισίου που διέπει τις εταιρίες επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία και η εμπειρία μας στη σύσταση, αδειοδότηση και λειτουργία τους προσφέρει στους πελάτες μας πολύτιμη βοήθεια στο σχεδιασμό και την υλοποίηση των επενδυτικών τους σχεδίων και την βελτιστοποίηση του επιδιωκόμενου αποτελέσματος. Παράλληλα καλύπτουμε και όλες τις ανάγκες των ιδιωτών πελατών μας κατά την απόκτηση, εκμετάλλευση ή εκποίηση ακινήτων τους.