×Η ΕΤΑΙΡΕΙΑΤΟΜΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΔΙΚΗΓΟΡΟΙΝΕΑΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Τομείς δικαίου

Τομείς δικαίου

Εμπορικές Συμβάσεις • Δίκτυα Διανομής • Δικαιόχρησης (franchise) • Εμπορικής Αντιπροσωπείας

Η εμπειρία των δικηγόρων μας στον τομέα αυτό εκτείνεται σε κάθε σχετικό θέμα και αφορά την συνολική τροφοδοτική αλυσίδα της αγοράς, από το επίπεδο της παραγωγής ή εισαγωγής μέχρι τον τελικό καταναλωτή, θέματα τελωνειακά και εισαγωγών, τελωνειακές αποθήκες, οργάνωση και λειτουργία αποθηκευτικών χώρων και φυσική διανομή, αλλά και οργάνωση δικτύων εμπορικών αντιπροσώπων και διανομέων σε κάθε τομέα δραστηριότητας από αυτοκίνητα και φάρμακα σε προϊόντα υψηλής τεχνολογίας και πληροφορικής, από προγράμματα τηλεοπτικά και υπηρεσίες μέχρι την βιομηχανία τροφίμων και από βιομηχανικά λευκά προϊόντα μέχρι είδη πολυτελείας.

Εκπροσωπούμε μεγάλους παραγωγούς και εισαγωγείς αλλά και εξαιρετικά σημαντικούς παίκτες στο επίπεδο του λιανικού εμπορίου, παραδοσιακού και ηλεκτρονικού. Διαμορφώνουμε το συμβατικό πλαίσιο ή φροντίζουμε για την σωστή εναρμόνιση κεντρικών συμβατικών κειμένων για την διανομή εντός της ΕΕ με την ελληνική νομοθεσία και πραγματικότητα. Συνδυάζουμε το συμβατικό μέρος με τα πολύπλοκα ζητήματα ανταγωνισμού και αθέμιτου ανταγωνισμού που μπορεί να δημιουργούνται, την βαθιά γνώση των ζητημάτων βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας και την αντιμετώπιση των πρακτικών παράλληλων εισαγωγών. Αυτά σε συνδυασμό με την μακρόχρονη και σε βάθος εμπειρία σε θέματα του δικαίου της πώλησης και του δικαίου προστασίας του καταναλωτή. Είμαστε ιδιαίτερα αποτελεσματικοί στην διασφάλιση των δικαιωμάτων των εντολέων μας δικαστικά σε όλα τα επίπεδα και στην διαιτησία εντός και εκτός Ελλάδος. Έχουμε εκπροσωπήσει κάποιους από τους μεγαλύτερους κατασκευαστές παγκοσμίως σε σημαντικούς τομείς σε διαμάχες που είχαν με τους διανομείς ή αντιπροσώπους στους στην Ελλάδα και έχουμε συμμετάσχει στον σχεδιασμό, την επιλογή και την στήριξη κάποιων από τα διεθνώς πιο αποτελεσματικά δίκτυα διανομής. Ιδιαίτερη εμπειρία έχουμε στον σχεδιασμό και στην ανάπτυξη, λειτουργία και προστασία συστημάτων δικαιόχρησης για προϊόντα και υπηρεσίες και εκπροσωπούμε κάποιες από τις πλέον σημαντικές αλυσίδες δικαιόχρησης σήμερα στην Ελλάδα. Οι υπηρεσίες μας εκτείνονται σε όλα τα συμβατικά θέματα και τα θέματα τεχνογνωσίας και πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας που είναι απαραίτητα για τον σχεδιασμό ενός επιτυχημένου συστήματος δικαιόχρησης, αλλά παρέχουμε και κάθε αναγκαία συνδρομή για την καθημερινή λειτουργία, την προμήθεια, την προβολή, την ανάπτυξη των συστημάτων δικαιόχρησης και σε πολλές περιπτώσεις την εξαγωγή και διεθνοποίησή τους.