×Η ΕΤΑΙΡΕΙΑΤΟΜΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΔΙΚΗΓΟΡΟΙΝΕΑΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Τομείς δικαίου

Τομείς δικαίου

Επενδύσεις & Εγκατάσταση στην Ελλάδα

Πιστεύουμε ότι η Ελλάδα δίνει πολλές ευκαιρίες για επενδύσεις και ανάπτυξη. Το ελληνικό επιχειρηματικό περιβάλλον όμως δεν είναι προφανές. Εξελίσσεται, αλλάζει, βελτιώνεται αλλά ο υποψήφιος επενδυτής έχει ακόμα να αντιμετωπίσει πολυνομία και κανονιστικές παρεμβάσεις σε βαθμό συχνά αδικαιολόγητο. Η GKP μπορεί να ξεπεράσει τα εμπόδια. Ξέρουμε το νομικό πλαίσιο και έχουμε την εμπειρία για να επιτύχουμε την ταχύτερη εφαρμογή του. Να κάνουμε ό,τι επιβάλλει ο νόμος, όσο πιο γρήγορα γίνεται προτείνοντας και υλοποιώντας τις σωστότερες επιλογές. Γνωρίζουμε το περίπλοκο διοικητικό περιβάλλον για την αδειοδότηση πολλών και ιδίως βιομηχανικών δραστηριοτήτων και φροντίζουμε με την σωστή προετοιμασία ώστε να μην αφήνουμε περιθώρια σε γραφειοκρατικές καθυστερήσεις. Επιλέγουμε ρεαλιστικές και αποτελεσματικές λύσεις και βοηθάμε στον σωστό σχεδιασμό για τα καλύτερα αποτελέσματα με το λιγότερο κόστος, σε κάθε τομέα επενδυτικής δραστηριότητας. Διεκδικούμε τα συμφέροντα των εντολέων μας υπερβαίνοντας την στατικότητα και αναποφασιστικότητα της γραφειοκρατίας. Δίνουμε ιδιαίτερη βαρύτητα στην προσπάθεια εξασφάλισης για τους εντολείς μας όλων των δυνατών εναλλακτικών που θα διευκολύνουν την επένδυσή τους με την πλήρη εκμετάλλευση όλων των δυνατοτήτων και διευκολύνσεων, επιχορηγήσεων ή απαλλαγών που δίνει ο ελληνικός νόμος. Ταυτόχρονα παρέχουμε υπηρεσίες για εγκατάσταση στην Ελλάδα αλλοδαπών φυσικών προσώπων περιλαμβανομένων όλων των ειδικότερων ζητημάτων αδειοδότησης, έκδοσης αδειών παραμονής και λοιπών διοικητικών εγκρίσεων, περιλαμβανομένων και των σχετικών φορολογικών διαδικασιών.