×Η ΕΤΑΙΡΕΙΑΤΟΜΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΔΙΚΗΓΟΡΟΙΝΕΑΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Τομείς δικαίου

Τομείς δικαίου

Προσωπικά Δεδομένα • Απόρρητο & Ασφάλεια Επικοινωνιών

Τα ζητήματα κανονιστικής συμμόρφωσης με την νομοθεσία περί προσωπικών δεδομένων αποκτούν ολοένα αυξανόμενη βαρύτητα. Μέλη της εταιρίας μας δραστηριοποιούνται στον χώρο αυτό από την πρώτη εμφάνιση των σχετικών νομοθετημάτων σε επίπεδο ΕΕ, από την δεκαετία του 1990, συμμετέχοντας ουσιαστικά και στην δημιουργία και λειτουργία του κανονιστικού πλαισίου στην Ελλάδα ιδίως στο χώρο των ηλεκτρονικών επικοινωνιών αλλά και στην οργάνωση πολλών επιχειρήσεων με τρόπο που να εξασφαλίζεται η σωστή εφαρμογή του νόμου, συνδυάζοντας έτσι την εμπειρία αρχικά της εφαρμογής ενός νέου νομοθετικού πλαισίου από την πλευρά του ρυθμιστή και μετά από την πλευρά της επιχείρησης. Η διαδικασία αυτή συνεχίσθηκε σε όλη την διάρκεια των δεκαετιών που ακολούθησαν και βέβαια ενόψει της θέσης σε εφαρμογή του Γενικού Κανονισμού για τα Προσωπικά Δεδομένα. Ειδικά σε αυτό το επίπεδο μέλη μας ανέλαβαν την πλήρη υποστήριξη και εναρμόνιση στο νέο πλαίσιο μεγάλων πολυεθνικών ομίλων στον χώρο των τραπεζών και της αυτοκινητοβιομηχανίας, στον χώρο της πληροφορικής, αλλά και μεγάλων αλυσίδων λιανικής, στην αγορά των φαρμάκων και των ειδών προσωπικής υγιεινής, κλπ. Η εμπειρία μας εκτείνεται στην παροχή συνδρομής στο σχεδιασμό και την εναρμόνιση επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και λειτουργιών με την ισχύουσα νομοθεσία περί προσωπικών δεδομένων (εθνική και κοινοτική), όσο και στην πρόληψη και αντιμετώπιση εξειδικευμένων νομικών ζητημάτων που ανακύπτουν αναφορικά με την εφαρμογή του ανωτέρω ιδιαίτερα αναπτυσσόμενου κανονιστικού πλαισίου.

Η GKP συμμετέχει στην έκδοση της Lexology Getting the Deal Through για την «Προστασία Δεδομένων και Ιδιωτικότητας 2023» συντάσσοντας το κεφάλαιο που αφορά την Ελλάδα. Το αποκλειστικό περιεχόμενο είναι διαθέσιμο για ανάγνωση στην πλατφόρμα της Lexology Getting the Deal Through μέσω του ακόλουθου συνδέσμου https://www.lexology.com/gtdt/tool/workareas/report/data-protection-and-privacy/chapter/greece