×Η ΕΤΑΙΡΕΙΑΤΟΜΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΔΙΚΗΓΟΡΟΙΝΕΑΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
News

News

Η διαδικασία της Κτηματογράφησης συνεχίζεται εν μέσω της υγειονομικής κρίσης

08-05-2020 15:32

Το Ελληνικό Κτηματολόγιο εναρμονιζόμενο πλήρως με τα μέτρα, που έχουν ληφθεί από την ελληνική κυβέρνηση για την προστασία των πολιτών από την νόσο COVID-19, υιοθετεί με τη σειρά του νέες διαδικασίες και μέτρα για την συνέχιση της εξυπηρέτησης των πολιτών από τα Γραφεία Κτηματογράφησης ανά την Ελλάδα. Όλοι οι ενδιαφερόμενοι πολίτες δύνανται να επικοινωνούν με το Τηλεφωνικό Κέντρο του Ελληνικού Κτηματολογίου στα τηλέφωνα 210 6505600 και 1015 ή μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος (e-mail) στην διεύθυνση [email protected], προκειμένου να παραπέμπονται προς το αρμόδιο Γραφείο Κτηματογράφησης για την διεκπεραίωση της υποθέσεώς τους. Η αυτοπρόσωπη παρουσία πολιτών στα Γραφεία Κτηματογράφησης επιτρέπεται αποκλειστικά στην περίπτωση που η υπόθεσή τους δεν δύναται να εξυπηρετηθεί δια τηλεφώνου ή ηλεκτρονικά. Όσοι πολίτες πρέπει να επισκεφθούν αυτοπροσώπως τα εκάστοτε Γραφεία Κτηματογράφησης για την διεκπεραίωση υποθέσεών τους, οφείλουν να επικοινωνούν πρώτα με αυτά προς ορισμό ραντεβού σε συγκεκριμμένη ημέρα και ώρα, το οποίο θα επιβεβαιώνεται με τη λήψη ηλεκτρονικού μηνύματος (e-mail) ή sms.