×Η ΕΤΑΙΡΕΙΑΤΟΜΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΔΙΚΗΓΟΡΟΙΝΕΑΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
News

News

Ανεξάρτητες Ρυθμιστικές Αρχές και Επιτροπή Ανταγωνισμού

27-10-2020 15:02

Περίληψη: Το άνοιγμα των αγορών κοινής ωφέλειας στον ανταγωνισμό. Ρυθμιστικές αρχές και Επιτροπή Ανταγωνισμού. Προβλήματα Θεσμικού Σχεδιασμού, η θεωρία της “ρυθμιστικής υποτέλειας”και ο “κίνδυνος ρυθμιστικής άλωσης” κατά το δίκαιο της ΕΕ. Προτάσεις μεταρρύθμισης. Περιεχόμενα I. Το ρυθμιστικό αντικείμενο - Προβλήματα και προκλήσεις II. Θεσμικός σχεδιασμός III. Ανεξαρτησία και λογοδοσία IV. Από την θεωρία στην πράξη - Η περίπτωση της ΕΕΤΤ V. Από την θεωρία στην πράξη - Η περίπτωση της Επιτροπής Ανταγωνισμού VI. Κάποια συμπεράσματα VII. Τι μπορεί να γίνει;   I. Το ρυθμιστικό αντικείμενο - Προβλήματα και προκλήσεις Η υιοθέτηση της πολιτικής ανοίγματος των αγορών παροχής υπηρεσιών κοινής ωφέλειας στον ανταγωνισμό αποτέλεσε απόφαση ουσιαστικής ανατροπής μίας πραγματικότητας που προπολεμικά, και ιδίως μετά τον Β΄ Παγκόσμιο πόλεμο, είχε εδραιωθεί στο μέρος εκείνο της Ευρώπης που συνέχισε να λειτουργεί σε καθεστώς ελεύθερης οικονομίας. Mε βάση τη νέα πολιτική, η παροχή των υπηρεσιών αυτών θα έφευγε πλέον από τον έλεγχο του κράτους ή σε κάθε περίπτωση ο έλεγχος του κράτους θα μειωνόταν. Στην πράξη, το νομικό μονοπώλιο που το κράτος είχε άμεσα ή έμμεσα μέσω επιχειρήσεων που δημιουργούσε και ήλεγχε για τον σκοπό αυτό, θα έπρεπε να καταργηθεί 1 . Η απόφαση αυτή βασιζόταν στην πεποίθηση ότι η λειτουργία της...