×Η ΕΤΑΙΡΕΙΑΤΟΜΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΔΙΚΗΓΟΡΟΙΝΕΑΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
News

News

Η ΕΕ και διεθνείς εταίροι διατυπώνουν Διακήρυξη για το μέλλον του Διαδικτύου

03-05-2022 11:44

Στις 28 Απριλίου 2022 η Ευρωπαϊκή Ένωση, οι Ηνωμένες Πολιτείες και διάφοροι διεθνείς εταίροι πρότειναν Διακήρυξη για το μέλλον του Διαδικτύου, στην οποία παρουσιάζονται το όραμα και οι αρχές ενός αξιόπιστου διαδικτύου.

Οι εταίροι υποστηρίζουν ένα ανοικτό, ελεύθερο, παγκόσμιο, διαλειτουργικό, αξιόπιστο και ασφαλές μέλλον για το Διαδίκτυο και επιβεβαιώνουν τη δέσμευσή τους για την προστασία και τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο διαδίκτυο και σε ολόκληρο τον ψηφιακό κόσμο. Μέχρι στιγμής, 60 εταίροι έχουν προσυπογράψει τη Διακήρυξη, συμπεριλαμβανομένων όλων των κρατών μελών της ΕΕ, ενώ αναμένεται να ακολουθήσουν και άλλες χώρες τις προσεχείς εβδομάδες.

 Η Διακήρυξη για το Μέλλον του Διαδικτύου συνάδει με τα δικαιώματα και τις αρχές που ενστερνίζεται η ΕΕ και βασίζεται στη Διακήρυξη ψηφιακών δικαιωμάτων και ψηφιακών αρχών που η Επιτροπή έχει προτείνει να συνυπογράψει από κοινού με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συμβαδίζει με το όραμα της Ευρώπης για έναν ανθρωποκεντρικό ψηφιακό μετασχηματισμό, όπως αντικατοπτρίζεται στον πρωτοποριακό κανονισμό για τις ψηφιακές υπηρεσίες (DSAκαι τον κανονισμό για τις ψηφιακές αγορές (DMA), καθώς και στους προτεινόμενους κανόνες για την αξιόπιστη Τεχνητή Νοημοσύνη και για μια αξιόπιστη και ασφαλή ψηφιακή ταυτότητα για όλους τους Ευρωπαίους.

 Οι κατευθυντήριες αρχές της συμμαχίας και η Διακήρυξη δεν θα είναι νομικά δεσμευτικές, αλλά θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως σημείο αναφοράς από τους υπεύθυνους χάραξης δημόσιας πολιτικής, καθώς και από τους πολίτες, τις επιχειρήσεις και τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών. Βασικές Αρχές της Διακήρυξης είναι η προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών, η παροχή ενός παγκόσμιου ενιαίου Διαδικτύου, η εξασφάλιση προσιτής πρόσβασης στο Διαδίκτυο για όλους, η δημιουργία συνθηκών εμπιστοσύνης στο ψηφιακό οικοσύστημα, και η διακυβέρνηση του Διαδικτύου από πολλούς συμμέτοχους.

Πηγή https://ec.europa.eu/info/index_el