×THE FIRMPRACTICE AREASLAWYERSNEWSCONTACT
News

News

Πράξη για τη Διακυβέρνηση Δεδομένων (Data Governance Act - DGA)

26-05-2022 13:01

Μετά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο ενέκρινε στις 16/05/2022 έναν νέο κανονισμό για την προώθηση της διαθεσιμότητας των δεδομένων και τη δημιουργία ενός αξιόπιστου περιβάλλοντος που θα διευκολύνει τη χρήση τους για την έρευνα και τη δημιουργία νέων καινοτόμων υπηρεσιών και προϊόντων. Η Πράξη για τη Διακυβέρνηση Δεδομένων (Data Governance Act - DGA) θα δημιουργήσει ισχυρούς μηχανισμούς για τη διευκόλυνση τηςπεραιτέρω χρήσης ορισμένων κατηγοριών προστατευόμενων δεδομένων του δημόσιου τομέα, την αύξηση της εμπιστοσύνης στις υπηρεσίες διαμεσολάβησης δεδομένων και την προώθησητης χρήσης των δεδομένωνγια αλτρουιστικούς σκοπούς σε ολόκληρη την ΕΕ.

Αποτελεί σημαντική συνιστώσα της ευρωπαϊκής στρατηγικής για τα δεδομένα, η οποία αποσκοπεί στην ενίσχυση της οικονομίας των δεδομένων.

Τα κράτη μέλη καλούνται να νομοθετήσουν τους κανόνες για τις κυρώσεις που επιβάλλονται σε περίπτωση παραβιάσεων των υποχρεώσεων που εισάγονται με τον Κανονισμό, εντός διαστήματος15μηνώναπό την έναρξη ισχύος του Κανονισμού.

 

 Βασικοί στόχοι του Κανονισμού

  • Ευρύτερηπεραιτέρω χρήση των προστατευόμενων δεδομένων του δημόσιου τομέα

Η Επιτροπή θα δημιουργήσει ένα ευρωπαϊκό ενιαίο σημείο πρόσβασης με ηλεκτρονικό μητρώο δεδομένων του δημόσιου τομέα με δυνατότητα αναζήτησης. Το μητρώο αυτό θα είναι διαθέσιμο μέσω των εθνικών ενιαίων σημείων πληροφόρησης.

  • Πλαίσιο κοινοποίησης και εποπτείας για υπηρεσίες διαμεσολάβησης δεδομένων

Σύμφωνα με το πλαίσιο που δημιουργεί η DGA οι πάροχοι υπηρεσιών διαμεσολάβησης δεδομένων θα πρέπει να καταχωρίζονται σε ένα μητρώο, ώστε οι πελάτες τους να γνωρίζουν ότι μπορούν να τους εμπιστεύονται. Οι πάροχοι υπηρεσιών δεν θα επιτρέπεται να χρησιμοποιούν τα κοινόχρηστα δεδομένα για άλλους σκοπούς. Δεν θα μπορούν να επωφεληθούν από τα δεδομένα - για παράδειγμα, με την πώλησή τους. Μπορούν, ωστόσο, να χρεώνουν για τις συναλλαγές που πραγματοποιούν.

  • «Αλτρουισμός» των δεδομένων για το κοινό καλό

Η DGA διευκολύνει επίσης τους ιδιώτες και τις εταιρείες να διαθέτουν εθελοντικά δεδομένα για το κοινό καλό, όπως για παράδειγμα για ιατρικά ερευνητικά έργα. Οι φορείς που επιδιώκουν τη συλλογή δεδομένων για στόχους γενικού συμφέροντος μπορούν να ζητήσουν να εγγραφούν σε εθνικό μητρώο αναγνωρισμένων οργανισμών αλτρουισμού δεδομένων. Οι εγγεγραμμένοι οργανισμοί θα αναγνωρίζονται σε ολόκληρη την ΕΕ. Εάν ένας οργανισμός θέλει να αναγνωριστεί ως οργανισμός αλτρουισμού δεδομένων βάσει της DGA, θα πρέπει να συμμορφώνεται με ένα συγκεκριμένο εγχειρίδιο κανόνων.

  • Εύκολος εντοπισμός των παρόχων υπηρεσιών

Η εθελοντική πιστοποίηση με τη μορφή λογότυπου θα διευκολύνει τον εντοπισμό των συμβατών παρόχων υπηρεσιών διαμεσολάβησης δεδομένων και οργανισμών αλτρουισμού δεδομένων.

  • Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Καινοτομίας για τα δεδομένα

Θα δημιουργηθεί μια νέα δομή, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Καινοτομίας Δεδομένων, το οποίο θα συμβουλεύει και θα επικουρεί την Επιτροπή στην ενίσχυση της διαλειτουργικότητας των υπηρεσιών διαμεσολάβησης δεδομένων και στην έκδοση κατευθυντήριων γραμμών για τον τρόπο διευκόλυνσης της ανάπτυξης χώρων δεδομένων, μεταξύ άλλων καθηκόντων.

  • Διεθνής πρόσβαση σε δεδομένα μη προσωπικού χαρακτήρα και διαβίβαση αυτών

Η DGA δημιουργεί εγγυήσεις για τα δεδομένα του δημόσιου τομέα, τις υπηρεσίες διαμεσολάβησης δεδομένων και τους οργανισμούς αλτρουισμού δεδομένων έναντι παράνομης διεθνούς διαβίβασης ή κυβερνητικής πρόσβασης σε μη προσωπικά δεδομένα. Για τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, η ΕΕ διαθέτει ήδη παρόμοιες εγγυήσεις στο πλαίσιο του ΓΚΠΔ. Ειδικότερα, η Επιτροπή - μέσω της δευτερογενούς νομοθεσίας - μπορεί να εκδίδει αποφάσεις επάρκειας με τις οποίες δηλώνεται ότι συγκεκριμένες χώρες εκτός ΕΕ παρέχουν κατάλληλες εγγυήσεις για τη χρήση μη προσωπικών δεδομένων που διαβιβάζονται από την ΕΕ. Η Επιτροπή μπορεί επίσης να εκδώσει υποδείγματα συμβατικών ρητρών για την υποστήριξη των φορέων του δημόσιου τομέα και των περαιτέρω χρηστών σε περίπτωση διαβίβασης μη προσωπικών δεδομένων που καλύπτονται από τη ΓΑΠ σε τρίτες χώρες.

 

Επόμενα βήματα

Μετά τη σημερινή έγκριση της θέσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από το Συμβούλιο, υιοθετήθηκε ο Κανονισμός. Αφού υπογραφεί από τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τον Πρόεδρο του Συμβουλίου, θα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα τεθεί σε ισχύ 20 ημέρες μετά τη δημοσίευση.

 

Πηγή : https://www.consilium.europa.eu/el/press/press-releases/2022/05/16/le-conseil-approuve-l-acte-sur-la-gouvernance-des-donnees/