×THE FIRMPRACTICE AREASLAWYERSNEWSCONTACT
News

News

Δυνατότητα εξωδικαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών με περιορισμένη χρονικά ισχύ

11-09-2020 08:48

Την σύσταση Επιτροπής Εξώδικης Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών προβλέπει ο νέος φορολογικός νόμος 4714/2020, με σκοπό την εξώδικη επίλυση εκκρεμών ενώπιον του ΣτΕ και των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων φορολογικών διαφορών. Ο διάδικος φορολογούμενος μπορεί να υποβάλει αίτηση ενώπιον της Επιτροπής για την εξώδικη επίλυση της διαφοράς έως την 31.12.2020. Το αίτημα μπορεί να αφορά μόνο σε υποθέσεις που εκκρεμούν και δεν έχουν συζητηθεί ενώπιον των αρμόδιων δικαστηρίων έως την 30.10.2020. Με την αίτηση εξώδικης επίλυσης μπορεί να προβληθούν συγκεκριμένοι μόνο ισχυρισμοί (ενδεικτικά, παραγραφή του δικαιώματος του Δημοσίου να επιβάλει τον επίδικο φόρο ή πρόστιμο, πρόδηλα εσφαλμένος καταλογισμός του φόρου ή προστίμου κλπ). Η εξέταση των αιτήσεων εξώδικης επίλυσης ολοκληρώνεται το αργότερο έως τις 28.5.2021 και τα πρακτικά εξώδικης επίλυσης εκδίδονται έως τις 31.7.2021. Σημειώνεται ότι παρέχεται δυνατότητα μείωσης των αναλογούντων πρόσθετων φόρων, τόκων, προσαυξήσεων και προστίμων κατά την εξόφληση τυχόν οφειλομένων ποσών.